banner

 

 

מטבחים

תכנון מטבחים כאשר בעלי במטבחים הם גברים, שונה מתכנון מטבחים המיועדים לשנים. כמובן שאין בכך כדי לומר שתכנון מטבחים אחד טוב מהשני, שהרי הכל עניין של טעם סובייקטיבי. כמו כן, ישנן וודאי גברים שיעדיפו את סגנונות תכנון מטבחים שנחשבים נשיים יותר ולהיפך, וודאי ישנן נשים שתעדפנה את מראה המטבח שייווצר מתכנון מטבחים הנחשב גברים.

לא מדובר בהבדלים מהותיים בין שני סגנונות תכנון מטבחים אלו, אבל ישנן דברים שבאופן מובהק עדיפים על גברים ואחרים שעדיפים על נשים. השוני בין תכנון מטבחים אחד לשני מתבטא בצבעוניות שונה שנחברת על ידי גברים ונשים, חומרים אחרים שהם מעדיפים שיהיו חלק מהמטבחים שלהם ועוד.

חלק מהאנשים, גברים כנשים, לא ממש מתעניינים בתכנון מטבחים. הם יודעים שהידע שברשותם אינו מקצועי ואינו מספיק בשביל להבין לעומק מה ייווצר מתכנון מטבחים אחד לעומת אחר ומה מהם עדיף. אולם גם אנשים שאין להם את הכלים, הכישורים או העין היצירתית, יכולים לאבחן אם הפירות של תכנון מטבחים, המטבחים שנוצרים בסופו של תכנון מטבחים, יפה בעיניהם או לא. אנשים לא תמיד יודעים להבין בדיוק מה הם הפרטים שגרמו לתוצר של תכנון מטבחים אחד להיות עדיף לטעמם מאחר, אבל בכל זאת להצביע בוודאות על כך שיש הבדל ושאחד עדיף על השני. מתוך כך אפשר להבחין בשוני בין העדפת תוצרים של תכנון מטבחים מסוג מסוים לבין תכנון מטבחים מסוג אחר, בין המינים. ישנם סגנונות שלמרות שהבוחנים אותם, הגברים והנשים שבאים להסתכל על המטבח שנוצר מאותו תכנון מטבחים, אינם מקצוענים, עדיפים על מין אחד ואחרים שעדיפים על המין השני.

השוני בהעדפות המינים מתבטא בהרבה מתחומי החיים, לא רק בהעדפות תכנון מטבחים אחד על אחר, כמובן. מעניין לשים לב להבדלים הללו ולהבין שאין להם משמעות למעשה. כל עוד כל אחד בוחר את הסגנון שהולם אותו, כולם מרוצים.

 

 

דא קוצ'ינה